0216 511 27 00

info@sinaosgb.com.tr

Pendik

İSTANBUL

Mevzuat

İş Güvenliği ve Güvenliği konularında güncel mevzuat ve yönetmeliklere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 3. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
 5. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
 6. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 7. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
 8. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 9. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 10. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
 11. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 12. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 13. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
 14. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 15. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
 16. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
 17. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 18. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 19. Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
 20. Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 21. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 22. Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 23. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 24. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
 25. Askerî İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
 26. Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 27. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik
 28. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 29. Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
 30. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 31. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
 32. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 33. Tozla Mücadele Yönetmeliği
 34. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
 35. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
 36. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 37. Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
 38. İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
 39. İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Bültenimize Abone Olun

İş güvenliği kanun ve yasal düzenlemelerinden haberiniz olsun.