0216 511 27 00

info@sinaosgb.com.tr

Pendik

İSTANBUL

RİSK ANALİZİ

Risk Analizi

RİSK DEĞERLENDİRMESİ NEDİR?

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ NELERİ KAPSAR?

Risk Değerlendirilmesi; işletmeye özgü tehlikelerin önceden belirlenerek önlemlerinin alınması amacıyla yapılan değerlendirmeleri kapsar. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

  • Genel riskler
  • Tertip ve Düzen
  • Elektrik
  • Makineler
  • Yangın
  • Kimyasal Maddeler
  • Kesici ve delici aletler
  • Biyolojik tehlikeler
  • Kazalar ve hastalıklar

RİSK DEĞERLENDİRMESİNİ NE ZAMAN YAPTIRMALIYIM?

6331 sayılı kanuna göre 01 Ocak 2013 tarihi itibariyle yapılması gerekmektedir.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ NE KADAR SÜRE GEÇERLİDİR?

Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yıldı bir yenilenir.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPTIRMAZSAM NE OLUR?

6331 Sayılı kanunun ilgili maddesi şu şekildedir;

  • 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3.000 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için 4.500 TL idari para cezası uygulanmaktadır. (Madde 26-(2))

Bültenimize Abone Olun

İş güvenliği kanun ve yasal düzenlemelerinden haberiniz olsun.