0216 511 27 00

info@sinaosgb.com.tr

Pendik

İSTANBUL

Çed Raporu

Çed raporu nedir? Şehirlerde gerçekleştirilen projelerin, proje gerçekleşmeden projenin çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir.

Çed,  projelerle ilgili bütün ilgili tarafların bir araya geldiği ve görüş, kaygı ve önerilerini ortaya koyabildikleri  demokratik ve şeffaf bir süreçtir. İlgili taraflar  bu süreç içerisinde ortaya koydukları teknik bilgi ve görüşlerle projenin en optimal şekilde gelişimine katkı sağlarlar. Çed raporu sürecinde firma herhangi bir faaliyete başlamaması gerekmektedir. Aksi takdirde cezai durumla karşı karşıya kalır.

Türkiye'de çed ne zaman uygulamaya konulmuştur?
Çed, Türkiye'de 7 Şubat 1993 tarihinden bu yana uygulanmaktadır.

Çed raporu alınması veya hazırlanması gereken projeler nelerdir?

 •  Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler
 • 2. Seçme eleme kriterlerine göre Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler


Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliği Ek-1 belgesinde belirtilen projelerdir.

Seçme eleme kriterlerine göre çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliği EK-2 belgesinde belirtilen projelerdir. EK-2 kısmına giren faaliyetler için proje tanıtım dosyası hazırlanması gerekir.

Çed raporu alması gereken projelere örnekler

 • 1. Rafineriler,
 • 2. Termik güç santralleri,
 • 3. Nükleer yakıt tesisleri,
 • 4. Metal endüstri tesisleri,
 • 5. Tank hacminin 100 m3 ve üzeri olduğu, elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal veya plastik maddelerin yüzeylerinin metalle kaplandığı tesisler veya yüzey temizleme işleminin yapıldığı tesisler,
 • 6. Asbest çıkartılması ve asbest içeren ürünleri işleme veya dönüştürme tesisleri,
 • 7. Fonksiyonel olarak birbirine bağlı çeşitli birimleri kullanarak endüstriyel ölçekte üretim yapan kimya tesisleri,
 • 8. Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin üretildiği tesisler,
 • 9. Şehirlerarası yollar ve havaalanları,
 • 10. Su yolları, limanlar ve tersaneler.

Bültenimize Abone Olun

İş güvenliği kanun ve yasal düzenlemelerinden haberiniz olsun.