0216 511 27 00

info@sinaosgb.com.tr

Pendik

İSTANBUL

ACİL DURUM VE EYLEM PLANI

Acil Durum ve Eylem Planı

ACİL DURUM PLANI NEDİR?

Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahele ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dökümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek oluşturulan çalışmalardır.

ACİL DURUMLAR NELERDİR ?

  • İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir:
  • Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
  • İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
  • Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
  • Sabotaj ihtimali.
  • Risk değerlendirmesi sonuçları.


ACİL DURUM EYLEM PLANI NE ZAMAN YAPILIR?

  • Yeni kurulacak iş yerlerinde kuruluş aşamasında
  • Öteden beri var olan iş yerlerinde 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılması gereklidir.

ACİL DURUM PLANI VE TATBİKATLAR NE KADAR SÜREDE TEKRARLANIR?

Hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.
Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır.

ACİL DURUM PLANINI YAPTIRMAZSAM NE OLUR?

6331 sayılı kanuna göre; Her ay için 1000 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Bültenimize Abone Olun

İş güvenliği kanun ve yasal düzenlemelerinden haberiniz olsun.