0216 511 27 00

info@sinaosgb.com.tr

Pendik

İSTANBUL

İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden Alınır ?

İşe Giriş Sağlık Raporu nereden alınır?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işe giriş sağlık raporlarını yeniden düzenleyerek her sağlık kuruluşunun bu raporu vermesi engellenmiştir. Kanun alınması gereken sağlık raporların işyeri hekiminden alınması esasını getirildi. Artık işe giriş sağlık raporları ve periyodik sağlık muayeneleri  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin (OSGB) İşyeri Hekimleri tarafından verilmek zorundadır.

Özel Hastanelerden rapor Alınır mı?

Sağlık Bakanlığının 07.05.2004 tarihli 2004/67 sayılı Özel Hastanelerde Sağlık Kurulu Raporu Düzenlenmesi Hakkında Genelgesinde “Özel hastanelerde; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özürlü sağlık kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurt dışı tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlı araç ithali amacıyla alınan raporlar gibi özellikli raporlar verilemez” hükümleri yer almakta olduğundan özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından işe giriş ve aralıklı sağlık muayenelerinin yapılması mümkün değildir.

Bu yüzden özel hastaneden alınan işe giriş sağlık raporları geçerli değildir.

İş için, işe giriş için sağlık raporu, Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden (OSGB) alınmalıdır. Ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminin incelemesi ve imzası olmayan sağlık raporları geçersizdir

Sina OSGB işe giriş sağlık raporu ve periyodik sağlık raporu vermektedir.

Bültenimize Abone Olun

İş güvenliği kanun ve yasal düzenlemelerinden haberiniz olsun.